تست

اگه فکر میکنی جمعه غروب خیلی دردناکه

هنوز جمعه غروب رو حس نکردی که توی پادگان باشی و به فکر دوست دخترت بیوفتی که چجوری پیچوندت

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!