اصطلاحات شبکه
(URL ( Uniform Resource Locater : آدرسی كه به يك صفحه Web يا هر منبعی بر روی وب جهانی و به طور كلي اينترنت اشاره ميكند URL ناميده ميشود . URL ساختاری دارد كه بيان ميكند چگونه ميتوان به يك منبع خاص دسترسی پيدا كرد و در واقع اين اطلاعات حاوی ...

برو بالا

تمامی حقوق این سایت مطعلق به شرکت سروآی تی میباشد