-->
دلایل استارت نشدن mysql
ابتدا دستور زیر را اجرا می کنیم: service mysqld status وضعیت سرویس mysql مشخص میشود. در صورت عدم فعال بود سرویس دستور زیر را اجرا می کنیم: service mysqld restart تا سرویس restart شود. در صورت عدم فعالیت سرویس باید خطا بررسی شود. مشکل ممکن است در فایل زیر باشد: /etc/my.cnf در این صورت تمام محتوا را حذف و ...

برو بالا

تمامی حقوق این سایت مطعلق به شرکت سروآی تی میباشد