پیداکردن کاربرانی که بیش از حد از منابع MySQL استفاده می‌کنند در DirectAdmin
جهت پیداکردن کاربرانی که بیش از حد از منابع MySQL استفاده می‌کنند در DirectAdmin بصورت زیر عمل کنید: ابتدا به کمک دستور زیر رمزعبور کاربر Admin اصلی DA را بدست می‌آوریم:cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.confسپس دستور زیر را اجرا میکنیم، در زمان اجرا، دستور از شما رمزعبور Admin را درخواست نموده که از دستور ...

برو بالا

تمامی حقوق این سایت مطعلق به شرکت سروآی تی میباشد