مقایسه نرم افزارهای مجازی سازی VMware , Microsoft Hyper-V, Citrix Xen Server
فضای مورد نیاز برای استقرار نرم افزار ( FootPrint )VMware: در صورتی که از نسخه رایگان ESXi استفاده شود تنها به ۷۰MB فضا نیاز دارد . Microsoft Hyper-V: در صورتی که به صورت Server Core Only استفاده شود به ۲GB و در صورتی که از Full Windows Installation استفاده شود به ۱۰GB فضا ...

برو بالا

تمامی حقوق این سایت مطعلق به شرکت سروآی تی میباشد