041 33446949

آخرین اطلاعیه ها:

شما اینجا هستید: sarvit | هاست رايگان خرید هاست، خرید سرور مجازی و سرور اختصاصی خرید و ثبت دامنه | سرو آی‌تی تمامی دستورات SSH برای Vmware ESXI

تمامی دستورات SSH برای Vmware ESXI

تمامی دستورات SSH برای Vmware ESXI [php] ash awk busybox...

تمامی دستورات SSH برای Vmware ESXI

[php]

ash
awk
busybox
cat
cim-diagnostic.sh
cim_host_powerops
cimslp
cp
cut
dbclient -> /sbin/dropbearmulti
dropbearconvert -> /sbin/dropbearmulti
dropbearkey -> /sbin/dropbearmulti
echo
enum_instances
env
grep
groups
gzip
head
host_reboot.sh
host_shutdown.sh
ipkg
kdestroy
kill
kinit
klist
less
login
ls
lsi_log
lw-lsa
mkdir
nc
openssl
passwd
ping -> /sbin/vmkping
ping6 -> /sbin/vmkping
prop_of_instances
ps -> /sbin/vmkvsitools
python
rm
scp -> /sbin/dropbearmulti
sfcbdump
sfcbmof
sfcbmofpp
sfcbrepos
sfcbstage
sfcbunstage
sfcbuuid
sh
stat
tail
tcpdump-uw
ticket
uname
vdf -> /sbin/vmkvsitools
vdu -> /sbin/vmkvsitools
vim-cmd -> /sbin/hostd
vmware -> /sbin/vmkvsitools
vmware-vimdump
vmx
vmx-debug
wbemcat
xmltest

[/php]

برچسب‌ها: