امکان انتخاب سیستم عامل به دلخواه
تمام منابع اختصاصی هست
——————————————————————-

کد:
Ram=2G
Cpu=2c
HDD=150G
OS: custom
virtualizor=Vmware
DC=Hetzner-GERMANY
قیمت ثابت 
10,000 Toman ماهانه
29,000 Toman سه ماهه
50,000 Toman شش ماهه

90,000 Toman سالانه

سفارش

کد:
Ram=4G
Cpu=2c
HDD=300G
OS: custom
virtualizor=Vmware
DC=Hetzner-GERMANY
قیمت ثابت 
15,000 Toman ماهانه
40,000 Toman سه ماهه
75,000 Toman شش ماهه

110,000 Toman سالانه

سفارش