041 33446949

آخرین اطلاعیه ها:

شما اینجا هستید: سرو آی‌تی شماره حسابها - سرو آی‌تی

شماره حسابها

سرو آی‌تی

بانک پاسارگاد
بنام : مهندس سعید اسکندری
شماره کارت :

۵۰۲۲ ۲۹۱۰ ۲۹۶۲ ۸۷۳۰

شماره حساب
۱۶۰۴.۸۰۰۰.۱۱۵۲۳۵۱۲.۱


بانک رفاه

بنام : مهندس سعید اسکندری
شماره کارت :

۵۸۹۴۶۳۱۸۹۴۰۱۰۹۵۸

شماره حساب :

۱۴۸۸۴۳۷۹۷