XLHOST سرور مجازی آمریکا

usa512


شروع از   55,000 Toman
ماهانه

سرور مجازی آمریکا دیتاسنتر معتبر XLHOST
VPS.512


512 مگابایت رم

نامحدود پهنای باند

1کر سی پی یو

40گیگ هارد

1عدد ip اختصاصی

usa1G


شروع از   70,000 Toman
ماهانه

سرور مجازی آمریکا دیتاسنتر معتبر XLHOST
پورت1گیگ


1گیگ رم

نامحدود پهنای باند

1کر سی پی یو

60گیگ هارد

1عدد ip اختصاصی

usa2G


شروع از   140,000 Toman
ماهانه

سرور مجازی آمریکا دیتاسنتر معتبر XLHOST
پورت1گیگ


2گیگ رم

نامحدود پهنای باند

1کر سی پی یو

100گیگ هارد

1عدد ip اختصاصی

usa3G


شروع از   150,000 Toman
ماهانه

سرور مجازی آمریکا دیتاسنتر معتبر XLHOST


3گیگ رم

نامحدود پهنای باند

1کر سی پی یو

125گیگ هارد

1عدد ip اختصاصی

usa4G


شروع از   210,000 Toman
ماهانه

سرور مجازی آمریکا دیتاسنتر معتبر XLHOST
پورت1گیگ


4گیگ رم

نامحدود پهنای باند

2کر سی پی یو

150گیگ هارد

1عدد ip اختصاصی

usa5g


شروع از   250,000 Toman
ماهانه

سرور مجازی آمریکا دیتاسنتر معتبر XLHOST
پورت1گیگ


5گیگ رم

نامحدود پهنای باند

2کر سی پی یو

180گیگ هارد

1عدد ip اختصاصی