یافتن محصولات و سرویس ها


CX11
1 CPU
2 GB RAM
20 GB SSD
20 TB TRAFFIC
45,000 Toman ماهانه

CX12
2 CPU
4 GB RAM
40 GB SSD
20 TB TRAFFIC

65,000 Toman ماهانه

CX13
2 CPU
8 GB RAM
80 GB SSD
20 TB TRAFFIC
97,000 Toman ماهانه

CX14
4 CPU
16 GB RAM
160 GB SSD
20 TB TRAFFIC

190,000 Toman ماهانه

CX15
8 CPU
32 GB RAM
240 GB SSD
20 TB TRAFFIC

350,000 Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution