041 33446949

آخرین اطلاعیه ها:

شما اینجا هستید: سرو آی‌تی آموزش جلوگیری از SQL Injection و ران شدن شل C99 در ویبولتین

آموزش جلوگیری از SQL Injection و ران شدن شل C99 در ویبولتین

اسکریپت ویبولتین بصورت دیفالت دارای باگ SQL Injection نمی باشد...

اسکریپت ویبولتین بصورت دیفالت دارای باگ SQL Injection نمی باشد .

ولی ممکن است شما افزونه هایی داشته باشید که باعث شود این باگ در آن ها وجود داشته باشد .

بدین منظور با استفاده از کد های زیر در .htaccess سایت خود میتوانید سایت خود را در برابر SQL Injection که دارای دستور های union select و order by میباشد امن کنید .

فایل .htaccess موجود در روت هاست خود را باز کنید .

نکته 1 : این فایل ممکن است پنهان باشد .

نکته 2 : این فایل ممکن است وجود نداشته باشد اگر نداشت خودتان بسازید .

RewriteEngine On


RewriteCond %{QUERY_STRING} act= [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} sw= [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} act [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} sw [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} 0x3a [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*script.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(;|<|>|�|�|)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|).*(/*|union|concat).* [NC]
RewriteRule .* - [L,F]

لازم به ذکر است با کد های فوق امکان بسته شدن شل C99 در فایل subscription.php یا هر فایل دیگری وجود دارد .

علاوه بر این با اینکار از باگ های ویبولتین در بخش های search.php و group.php میتوانید جلوگیری کنید .

 

برچسب‌ها